zdroj: flickr.com

Život v zajetí

Kosatky se do zajetí dostaly poprvé v 70. letech minulého století. Od roku 1961 bylo ve volné přírodě odchyceno nejméně 151 kosatek. 127 z těchto kosatek už není mezi živými, ačkoliv by dle doby dožití ve volné přírodě měly být. Celkem zemřelo v zajetí už více jak 162 kosatek.

K říjnu 2015 je v zajetí na celém světě drženo 58 kosatek (24 odchycených ve volné přírodě, 34 narozených v zajetí) v nejméně 14 mořských parcích v 8 různých zemích (seznam). Nejvíce kosatek se nachází ve Spojených státech Amerických. Řetězec tří mořských parků SeaWorld disponuje 24 kosatkami a 4 další mu patří v Loro Parque na ostrově Tenerife.

Místa, ze kterých pocházejí kosatky v zajetí, vidíte na následujícím grafu. Pod „other“ spadají Nizozemí, Mexiko, Kalifornie a Argentina.

graf_captivity

Nejdéle žijící kosatkou v zajetí je Corky II, která žije v SeaWorldu San Diego. Její rodina (stádo A5) a bratr Fife, kterého nikdy nepoznala, stále brázdí vody u Kanady.

Jak kosatky v zajetí žijí?

Kosatky v zajetí žijí v betonových nádržích se skleněnými částmi, které rozměrově musí odpovídat určitým předpisům. Jak už to u předpisů bývá, ne vždy vyhovují skutečným potřebám, takže většina nádrží je pro kosatky příliš malá (Lolita by mohla vyprávět). Mějte na paměti, že kosatky se většinou nachází v zadních nádržích (pokud je park má), ne v hlavní, která je určena pro show.

Žijí v různě velkých stádech, kde jsou příbuzní i nepříbuzní jedinci i kosatky, které pocházejí z rozdílných ekotypů. Mnohdy jsou od sebe vzájemně oddělené, celá skupina žijící stále pohromadě je vzácností. Množí se přirozenou cestou nebo pomocí umělého oplodnění.

Marineland Antibes 2012 (Freya a Valentin (zleva) už nežijí) zdroj: http://edition.cnn.com/2013/10/24/opinion/blackfish-captive-orcas-solutions/
Marineland Antibes 2012, Freya a Valentin (zleva) letos zemřeli, zdroj: CNN.COM

Všechny kosatky v zajetí jsou krmené rybami, ačkoliv např. ruské kosatky jsou původně transientního typu a živily se mořskými savci. Ryby podávané kosatkám jsou chlazené, někdy mražené a rozmrazené. Skladbou potrava většinou neodpovídá přímo stravě z volné přírody (jiný mix druhů ryb) a ryby musejí být obohacené o vitamíny a léky, které se kosatkám podávají (nejčastěji antibiotika, antidepresiva). Aby nedocházelo k dehydrataci, je kosatkám ve velkém podávána želatina.

Během dne se kosatky připravují na vystoupení, je jim poskytována veterinární péče (včetně pravidelného vážení a vrtání a proplachování zubů) a krmení nebo mají „volno“. O volnu většinou nedělají nic. V daném prostoru není moc kam plavat a není moc co zkoumat, takže často vídáme stereotypní chování jako je splývání na hladině, setrvávání dlouhou dobu na jednom místě (např. „ležení“ na dně) nebo kroužení ve stejném vzorci.

Show

Show s kosatkami spočívá v tom, že kosatky mají naučené triky, za které jsou odměňovány buď jídlem nebo jinými odměnami (podrbání, pochvala, hračka) a ty na pokyny trenérů a za zvuků hlasité hudby předvádějí. Často „vyjíždí“ z vody na plošiny. Show trvají okolo půl hodiny, zvířata se v nich střídají (některá, jako např. Tilikum, jen připlavou na konci, šplouchnou na lidi vodu a to je celá jejich interakce) a probíhají několikrát denně, většinou 2-3x. Před rokem 2010 byla součástí show také interakce trenérů s kosatkami přímo ve vodě, nyní už je po sérii incidentů plavání s kosatkami v USA zakázáno. V ostatních částech světa to ale můžeme vidět pořád. Tyto show jsou jediným pohybem, který kosatky v zajetí mají.

Před rokem 2010:

Po roce 2010:

Mořské parky se dušují, že o kosatkách podávají v rámci show informace, které mají vzdělávací hodnotu. Ze zkušenosti jsem si z delfíních show odnesla vždy jen to, že to jsou milá zvířátka, která to hrozně baví a žerou ryby, pro které si skočí i pár metrů vysoko. Veškeré informace podávané v mořských parcích je nutné brát s rezervou, mnoho toho zamlčí kvůli mediálnímu obrazu a mnoho překroutí. Např. tvrdí, že kosatky se v zajetí dožívají více, než ve volné přírodě. Opak je pravdou – 92% kosatek, které zemřely v péči SeaWorldu, nebylo ani 25 let. Ve volné přírodě se dožívají samci běžně přes 30 let, samice 50 a více (existují i jedinci, kteří se dožili 80 a více let).

zdroj grafů a číselných údajů o kosatkách v zajetí: uk.whales.org