Ekotypy a populace

Kosatek existuje 10 ekotypů, které se dále dělí. Jednotlivé ekotypy se od sebe liší vzhledem (zbarvení, rozměry, tvary ploutví), výběrem potravy (k tomu patří také technika lovu), chováním a dialektem. Některé dokonce geneticky.

Porovnat rozdíly můžete např. na tomto plakátu, podrobné informace najdete na stránce každého ekotypu.

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/mammals/whales/killer-whale.html
ZDROJ: NOAA.GOV
killer_whale__orcinus_orca__ecotype_distribution_v_by_namu_the_orca-d9qouli
Distribuce jednotlivých ekotypů / zdroj: FRÉDÉRIQUE LUCAS

Nejvíce známým ekotypem jsou kosatky žijící v severní části Tichého oceánu.

Dělí se na:

  • Resident (residentní)
  • Transient or Bigg`s (transientní nebo Biggův)
  • Offshore (žijící v šelfových mořích)

Mezi populace residentního ekotypu patří:

  • jižní residenti: J, K, L stáda (Souther Residents, SRKW)
  • severní residenti: A1, A4, A5, B1, C1, D1, G1, G12, H1, I1, I2, I11, I18, I31, R1, W1 stáda (Northern Residents, NRKW)
  • jižní aljašští residenti: AB, AB25, AD5, AD8, AD11, AD16, AE, AF5, AF22, AG, AI, AJ, AJ8, AK2, AK6, AN10, AX, AY stáda (Southern Alaska Residents, SARKW) 
  • západní aljašští residenti (Western Alaska Residents, NARKW)

Residentní ekotyp je převážně rybožravý, přednostně se živí lososovitými rybami (losos čavyča), loví však i jiné ryby (halibut, hřebeník ad.). Utváří matrilineární stáda, jejichž členové mezi sebou komunikují unikátními dialekty, obecně hodně vokalizuje.

Transientní (též Biggův) ekotyp loví mořské savce (tuleně, lachtany, jiné kytovce), tvoří menší stáda, méně vokalizuje (aby na sebe neupoutal pozornost kořisti). Tvoří menší matrilineární stáda do cca 10 jedinců, na rozdíl od residentů někteří v dospělosti opouští mateřské stádo.

Ekotyp žijící v šelfových mořích (offshore) je nejméně prozkoumaný. Nejspíše se živí především lovem ryb a paryb (žraloci, halibut), bohatě vokalizují, vyskytují se ve větších stádech (20–70 jedinců, občas je možné vidět i skupinu čítající okolo 200).

Severním Atlantiku se vyskytují 2 ekotypy, typ 1typ 2.

  • Typ 1 loví nejspíše ryby i mořské savce, vykazuje značné opotřebování chrupu, patří sem skupiny žijící u pobřeží Norska, Skotska a Islandu.
  • Typ 2 je větší než typ 1, nejspíše se živí výhradně mořskými savci.

Ve vodách Antarktidy byly pozorovány 4 ekotypy, typ A, B, C a D.

Typ A nejspíše loví především plejtváka malého, vyskytuje se více na otevřeném moři mimo pole ledových ker, podobný transientnímu ekotypu.

Typ B se vyskytuje ve 2 subekotypech, velkém a malém. Velký typ B je menšího vzrůstu než typ A, spíše šedé barvy, usazování rozsivek na kůži zabarvuje bílá místa na těle do hnědožluta, loví především tuleně v ledových polích. Malý typ B bývá nazýván typem Gerlacheovým, vyskytuje se nejvíce v oblasti Gerlacheovy úžiny, podle pozorování se živí hlavně tučňáky.

Typ C, též typ Rossova moře, je šedé barvy, s kůží často pokrytou rozsivkami, nejmenší známý typ kosatky (okolo 6 m). Žije ve východních antarktických vodách v poli ledových ker, byl pozorován při lovu ryby druhu Dissostichus mawsoni.

Typ D je snadno odlišitelný podle kulatějšího tvaru hlavy a velmi malého bílého pruhu za okem. Žije v subantarktických vodách, spatřen při lovu ledovky patagonské. Spekuluje se, zdali nejde o samostatný druh.

Kapitolou samou o sobě jsou kosatky vyskytující se v okolí Nového Zélandu, Španělska, Ruska, Japonska, Jižní Ameriky a Jižní Afriky. Vědci stále pracují na jejich zařazení k určitému typu. Je ale pravděpodobné, že zůstanou typy samostatnými.

zdroj: http://thelonelywhale.tumblr.com/post/126727682999/woo-at-last-been-working-on-this-one-for-a
zdroj: THELONELYWHALE.TUMBLR.COM