lpod

Stádo L

Jednotliví členové stáda

Stádo L má v současnosti 36 členů. Většinu níže zmíněných můžete adoptovat na whalemuseum.org.

L-22 (Spirit) *1971

zdroj: http://www.orcawatcher.com/2010/05/part-of-l-pod-returns.html
zdroj: ORCAWATCHER.COM

Spirit je součástí malé rodiny, která se skládá z jejího dospělého syna Solstice (L-89). Tato rodina většinou cestuje z osmi ostatními kosatkami označovanými jako L12. Většinou tuto skupinu vídáme samostatně, odděleně od zbytku komunity L.

L-25 (Ocean Sun) *1928

zdroj: not found, claim if it's yours!
zdroj: not found, claim if it’s yours!

Ocean Sun přežila všechny členy své nejbližší rodiny. Tráví většinu času s Megou (L-41) a jeho sestrami. Je matkou Lolity.

L-41 (Mega) *1977

zdroj: not found, claim if it's yours!
zdroj: not found, claim if it’s yours!

Mega se narodil rok po začátku studie zaměřující se na Jižní residenty, takže jsme měli skvělou příležitost pozorovat jeho růst a proměnu z malého mláděte v dospělého samce, kterým je dnes.

L-47 (Marina) *1974

marina

Marina je členem velmi soudržné rodinné jednotky, která se skládá z jejích tří potomků, Moonlight (L-83), Muncher (L-91) a Mystic (L-115). Marina má dvě vnoučata, Midnight (L-110) a L-122, které ještě nemá jméno.

L-54 (Ino) *1977

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/orca-encounters-blog/a-mix-of-j-k-and-l-pod-on-82415
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Ino byla posledním přežívajícím členem své rodiny, dokud v roce 2001 neporodila svého prvního potomka, Indigo (L-100). Indigo je od roku 2004 pohřešován a protože tyto kosatky neopouští své rodiny, má se za to, že zemřel. Na jaře roku 2006 porodila Ino své druhé mládě, Coho (L-108). V prosinci 2010 porodila třetí mládě, Keta (L-117). Jedná se o velmi soudržnou a nezávislou rodinnou skupinu. V posledních několika letech s nimi vídáme Nyssa (L-84) a Wave Walker (L-88).

L-55 (Nugget) *1977

nugget

Nugget má čtyři žijící potomky. Její tři dcery jsou Kasatka (L-82), Lapis (L-103) a Jade (L-118), jejím jediným synem je Takoda (L-109). Nugget se stala babičkou, když Kasatka porodila své první mládě, Finna (L-116), v srpnu 2010 a pak znovu v listopadu 2015, když Lapis porodila L-123.

L-72 (Racer) *1986

zdroj: MEGAN RECHBERG
zdroj: MEGAN RECHBERG

Racer byla poprvé vyfocena v okolí Race Rocks, blízko Victorie v Britské Kolumbii. Racer má širokou hřbetní ploutev a nezvyklou kresbu sedlové skvrny. Má jednoho žijícího potomka, Fluke (L-105). Ti dva jsou nejčastěji k vidění spolu.

L-77 (Matia) *1987

zdroj: Kate Janes / http://oldblog.island-adventures.com/2009/06/orca-whales-near-haro-strait.htm
zdroj: Kate Janes / ISLAND-ADVENTURES.COM

Matia je o osm let starší než její sestra Calypso (L-94). Matiin první potomek, L-114, poprvé viděn v únoru 2010, přežil pouze krátkou dobu. Její druhý potomek, Joy (L-119), byl poprvé viděn 29. května 2012 v úžině Juana de Fuca. Matia, její sestra a jejich mláďata jsou často viděni společně.

L-82 (Kasatka) *1990

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Kasatka získala své jméno z ruštiny, kde to znamená jak „miláček“ tak i „kosatka“. Její matkou je Nugget (L-55). Kasatka má tři sourozence: Lapis (L-103), Takoda (L-109) a Jade (L-118). Kasatka měla své první mládě, Finn (L-116), v říjnu 2010.

L-83 (Moonlight) *1990

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Moonlight porodila prvního potomka Midnight (L-110) v roce 2007. Její matkou je Marina (L-47). Má sestru jménem Muncher (L-91) a bratra, který je o 20 let mladší a jmenuje se Mystic (L-115).

L-84 (Nyssa) *1990

nyssa
zdroj: HEATHER MACINTYRE

Dospělý samec Nyssa je jediný žijící člen z rodiny L9. V současnosti ho vídáme hlavně ve společnosti Ino (L-54) a jejích potomků.

L-85 (Mystery) *1991

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Mystery přišel o svou matku, když mu byly tři roky. Jeho teta převzala jeho výchovu až do její smrti v roce 2005. Zůstává si blízký s podstádem L12, hlavně s Matiou (L-77) a její malou dcerou Joy (L-119).

L-86 (Surprise!) *1991

zdroj: Brian Goldberg
zdroj: BRIAN GOLDBERG

Narození Surprise! bylo v roce 1991 pro vědce opravdovým překvapením, protože mezi ní a její starší sestrou Nugget (L-55) je rozdíl 14 let. Surprise! má jednoho žijícího potomka Pooka (L-106). Její další potomek, Sooke (L-112), zemřel v únoru 2012 a je mu nyní věnována výstava v The Whale Museum.

L-87 (Onyx) *1992

zdroj: not found, claim if it's yours!
zdroj: not found, claim if it’s yours!

Onyxova rodina se skládá z jeho sestry Spirit (L-22), jejího syna Solstice (L-89) a bratrance jménem Mystery (L-85). Onyx mnoho let putoval se stádem K, ale nyní ho vídáme nejčastěji se stádem J.

L-88 (Wave Walker) *1993

wavewalker

Wave Walker je jediným žijícím členem rodinné skupiny L2. Wake Walker získal své jméno tak, že když ho vědci viděli poprvé, vezl se na vlně za svou matkou.

L-89 (Solstice) *1993

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Solstice je třetím potomkem Spirit (L-22). Nejčastěji ho vídáme po boku jeho matky. Když jeho rodinná skupina putuje se stádem J, vídáme ho nejčastěji v blízkosti Granny (J-2).

L-90 (Ballena) *1993

zdroj: kyla graham / http://maiacetus.blogspot.cz/2013/11/october-21-2013-l90-ballena.html
zdroj: kyla graham / MAIACETUS

Ballena znamená ve španělštině „velryba“. Kosatkám se často říká „ballena pinta“, což se dá přeložit jako „flekatá velryba“. Ballenu často vídáme v blízkosti Muncher (L-91) a jejího prvního potomka, L-122, kterého mívají mezi sebou.

L-91 (Muncher) *1995

zdroj: barbara bender
zdroj: BARBARA BENDER

Muncher se drží v blízkosti své matky Mariny (L-47), starší sestry Moonlight (L-83) a jejího potomka Midnight (L-110). Má sourozence jménem Mystic (L-115), který je o 15 let mladší. V září 2015 porodila Muncher své první mládě, L-122, které ještě nemá jméno.

L-92 (Crewser) *1995

zdroj: http://whale-tales.org/
zdroj: WHALE-TALES.ORG

Crewser byl poprvé viděn v květnu 1995. Nyní už je dospělý a jeho jedinečně tvarovaná hřbetní ploutev ho činí snadno identifikovatelným už z dálky. Nejčastěji ho vídáme s jeho tetou, Ballenou (L-90).

L-94 (Calypso) *1995

zdroj: https://www.flickr.com/photos/hysazu/
zdroj: HYSAZU

Calypso, její sestra Matia (L-77) a její bratr Mega (L-41) patří k velmi uzavřené rodinné skupině. Ocean Sun (L-25) občas cestuje s nimi. Prvním potomkem Calypso je Cousteau (L-113), který se narodil v říjnu 2009. Její druhý potomek, Windsong (L-121), se narodil v únoru 2015.

L-103 (Lapis) *2003

zdroj: victoria warren
zdroj: VICTORIA WARREN

Lapis je třetím potomkem Nugget (L-55). Lapis má tři sourozence: Kasatku (L-82) a mladší sourozence Takoda (L-109) a Jade (L-118). V listopadu 2015 porodila Lapis své první mládě, L-123. Toto mládě ještě nemá jméno.

L-105 (Fluke) *2004

zdroj: gary sutton / http://whale-tales.org/
zdroj: gary sutton / WHALE-TALES.ORG

Fluke získal své jméno tak, že ze začátku nebylo jisté, kdo je jeho matkou. Po několika pozorováních ale bylo určeno, že jeho matkou je Racer (L-72).

L-106 (Pooka) *2005

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Pooka je mystické stvoření. Podle legendy je Pooka stvoření měnící svou podobu a nejčastěji se zjevuje jako černý nebo bílý kůň. Tato Pooka je kosatka a narodila se Surprise! (L-86). Pooka cestuje po boku své matky.

L-108 (Coho) *2006

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Coho je druhým potomkem Ino. Má jednoho žijícího sourozence, Keta (L-117). Coho a Keta jsou jména dvou druhů lososů, kterými se Jižní residenti živí v severozápadním Tichém oceánu. Coho je zpravidla vídán s Nyssou (L-84) nebo s Wave Walkerem (L-88), což jsou dva dospělí samci, kteří cestují s jeho rodinou.

L-109 (Takoda) *2007

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Takoda je čtvrtým známým potomkem Nugget (L-55) a poprvé byl viděn u Monterey Bay v Kalifornii v březnu 2007. Takoda znamená v řeči Siouxů „přítel všech“.

L-110 (Midnight) *2007

zdroj: tasli shaw / http://www.seabreezeadventures.ca/
zdroj: tasli shaw / SEABREEZEADVENTURES.CA

Midnight je prvním známým potomkem Moonlight (L-83). Poprvé byl spatřen uprostřed léta v úžině Juana de Fuca, jak plave za svou matkou. Je to aktivní mladý sameček, kterého často vídáme, jak si hraje a komunikuje s Takodou (L-109).

L-113 (Cousteau) *2009

zdroj: http://www.oceanfutures.org/news/blog/young-orca-named-cousteau
zdroj: OCEANFUTURES.ORG

Cousteau, poprvé viděna v říjnu 2009 blízko Port Townsend, má výsadní postavení, protože je prvním mládětem narozeným do této skupiny za 14 let. Její matka Calypso (L-94) je pojmenována po lodi Jacquese Cousteaua, a tak i jméno její dcery vzdává holt známému vědci. Často je aktivní nad hladinou, kde skáče se svým mladším bratrem Windsongem (L-121) a jejich sestřenicí Joy (L-119).

L-115 (Mystic) *2010

zdroj: not foung, laim if it's yours!
zdroj: not found, Claim if it’s yours!

Mystic je sedmým potomkem Mariny (L-47). Ještě mu nebyl ani rok, když přežil čtyři své starší sourozence. Mystic je velmi aktivní mladá velryba. Má dva žijící sourozence, Moonlight (L-83) a Muncher (L-91).

L-116 (Finn) *2010

zdroj: tasli shaw /
zdroj: tasli shaw / seabreezeadventures.ca

Finn je prvním potomkem Kasatky (L-82). Jeho babičkou je Nugget (L-55). Finn má dvě tety: Lapis (L-103) a Jade (L-118) a strýce jménem Takoda (L-109).

L-117 (Keta) *2010

zdroj: melisa pinnow / http://www.sanjuanorcas.com/
zdroj: melisa pinnow / SANJUANORCAS.COM

Keta je jiné označení jednoho druhu lososa, ryby, kterou kosatky v této oblasti jedí. Má jednoho žijícícho sourozence, Coho (L-108). Nejčastěji ho vídáme po boku jeho matky.

L-118 (Jade) *2011

zdroj: gary sutton
zdroj: gary sutton / whale-tales.org

Jade je pátým potomkem Nugget (L-55). Jade má tři žijící sourozence: Kasatku (L-82), Lapis (L-103), Takoda (L-109) a synovce Finna (L-116). Jade je také tetou čerstvého přírůstku L-123, který ještě nebyl pojmenován.

L-119 (Joy) *2012

zdroj: not found, claim if it's yours!
zdroj: not found, claim if it’s yours!

Joy je druhým potomkem Matii (L-77Ú. Poprvé byla viděna 29. května 2012. Je to odvážná velryba a občas ji vídáme, jak si hraje se svými dvěma příbuznými, Windsong (L-121) a Cousteau (L-113). Joy s matkou jsou často viděny ve společnosti Mysteryho (L-85).

L-121 (Windsong) *2015

zdroj: not found, claim if it's yours!
zdroj: not found, claim if it’s yours!

Windsong je druhým mládětem Calypso (L-94). Poprvé byl spatřen u pobřeží státu Washington v únoru 2015. Windsong má starší sestru, Cousteau (L-113), která se narodila v říjnu 2009. Tito dva sourozenci si spolu velmi často hrají.

L-122 (Magic) *2015

L-123 (Lazuli) *2015

 

Zemřely od roku 1998

Jedinci, kteří zemřeli v nedávné době.

L-1 (Oscar) *1959 †2000

Byl bratrem Ino (L-54).

L-2 (Grace) *1960 †2013

L2Grace

Grace byla jednou ze starších kosatek ve stádě L. Zbyl po ní jeden žijící syn, Wake Walker (L-88). V zimě 2011-2012 jí zemřel nejstarší syn, Gaia (L-78). Měla ráda společnost svých dvou synů a dalších samic jejího věku.

L-3 (Oreana) *1950 †2003

L-5 (Tanya) *1964 †2012

zdroj: http://www.orcawatcher.com/2009/09/surfing-sea-snakes-and-superpod.html
zdroj: ORCAWATCHER.COM

Když v roce 2012 začala sezóna pozorování velryb, Tanya nebyla se svou rodinou. Zemřela v zimě 2012. Bylo jí 48 let. Tanya byla součástí mateřské linie L9. Oba dva její synové zemřeli, poslední, Flash (L-73) záhadně v roce 2010. Tanyu jsme nejčastěji vídali po boku jejího synovce Nyssy (L-84), který byl jediný její žijící příbuzný.

L-7 (Canuck) *1961 †2010

Ačkoliv Canuck patřila ke stádu L, tak spolu se svou dcerou Lulu (L-53) a dospělým samcem Faithem (L-57) trávili léto vždy se stádem J. Canuck si byla blízká s Rufflesem (J-1) a s Granny (J-2).

L-11 (Squirty) *1957 †2000

Byla matkou pěti mláďat.

L-12 (Alexis) *1933 †2011-12

alexis

Po zimě 2012 se Alexis neobjevila spolu se svou rodinou. Zemřela tedy v průběhu té zimy. Byla jednou z matriarch stáda L a její rodina sestávala z ní, jejího vnuka Megy (L-41) a jejích vnuček Matii (L-77) a Calypso (L-94). Její pravnouče se narodilo v roce 2010, ale nepřežilo.

L-21 (Ankh) *1950 †2008

L-26 (Baba) *1956 †2012

L26 - "Baba"

Baba byla naposledy viděna v březnu 2012 a vypadala velmi nezdravě. Nebylo tedy překvapením, že v červnu už ji s rodinou nikdo nezahlédl. Baba měla čtyři známé potomky, z nichž je naživu už pouze její dcera, Ballena (L-90). Byla také matkou Rascal (L-60), Salish (L-52) a Huga (L-71). Jejím žijícím vnukem je Crewser (L-92).

L-27 (Ophelia) *1965 †2012

zdroj: not found, claim if it's yours!
zdroj: not found, claim if it’s yours!

Ophelia byla důležitou starší samicí stáda L, která zemřela v roce 2012. Ophelia se bohužel dožila smrti všech svých čtyřech potomků, ze kterých žádný nežil déle než 20 let. Byla si velmi blízká se svými sestrami, Nugget (L-55) a Surprise! (L-86). Měla dvě neteře a dva synovce.

L-32 (Olympia) *1955 †2005

Olympia byla matkou Onyxe (L-87). Byla pojmenována v roce 1983 v rámci kampaně proti dalším odchytům kosatek do zajetí.

L-38 (Dylan) *1965 †1998

L-39 (Orcan) *1975 †2000

Jeho matkou byla Grace (L-2).

L-51 (Nootka) *1973 †1999

Byla nalezena mrtvá v září 1999 na břehu u Race Rocks v Kanadě. Nootka zemřela krátce po porodu mláděte L-97.

L-52 (Salish) *1980 †?

Syn Baba (L-26).

L-53 (Lulu) *1977 †2014

zdroj: nt found, claim if it's yours!
zdroj: nt found, claim if it’s yours!

Lulu byla pojmenována v roce 1983 v rámci soutěže „Pojmenujte všechny velryby ve stádě L“, která byla součástí kampaně, která měla zabránit dalším odchytům kosatek do zajetí. Lulu nebyla nikdy viděna s žádným mládětem. Svou matku, Canuck (L-7) ztratila v roce 2010. Lulu vždy vypadala jako šťastná velryba, která milovala akci nad hladinou. Po smrti její matky se upnula na Racera (L-72) a Fluke (L-105).

L-57 (Faith) *1977 †2008

zdroj: Simon Pidcock
zdroj: SIMON PIDCOCK

Faith byl velký samec narozený v roce 1977. Byl oblíbencem mnoha fotografů, protože byl velmi akční a často se „předváděl“. V říjnu 2008 zmizel a už ho nikdo nezahlédl, tudíž je považován za mrtvého.

L-58 (Sparky) *1980 †2003

Sparky měl opravdu velkou hřbetní ploutev, na konci zakulacenou a uprostřed mírně zvlněnou. Byl prvním mládětem, které porodila Tanya (L-5) a měl mladšího bratra, Flashe (L-73), který se narodil v roce 1985. S rodinou byli velmi blízcí a byli jen velmi vzácně viděni odděleně. Sparkyho jsme mohli často vidět také ve společnosti dospívajících samců z celé komunity Jižních residentů, dost možná hrál roli „velkého bráchy“.

L-60 (Rascal) *1972 †2002

Dcera Baba zemřela v roce 2002 z nevysvětlených příčin. Zdálo se, že nedávno porodila. Předtím porodila dvě mláďata, jedno v roce 1990 (zemřelo 1997) a druhé v roce 1995.

L-62 (Cetus) *1980 †2000

Jeho matkou byla Ophelia (L-27).

L-67 (Splash) *1985 †2008

zdroj: https://www.flickr.com/photos/wildorcas/with/47305584/
zdroj: WILDORCAS

Byla matkou Luny (L-98), který byl jejím prvním mládětem. Čtvrtým mládětem pak byl Aurora (L-101), který zemřel v létě 2008. Krátce po něm zemřela i Splash.

L-71 (Hugo) *1986 †2006

Syn Baba (L-26).

L-73 (Flash) *1986 †2010

zdroj: http://www.orcawatcher.com/2010/11/day-of-dead.html
zdroj: WWW.ORCAWATCHER.COM

Flash zemřel za nevyjasněných okolností v roce 2010. Byl jedinou kosatkou ze stáda L, která měla velmi podobnou hřbetní ploutev Rufflesovi (J-1), což vzbuzovalo dohady, kdo je jeho otcem. Byl také jedinou kosatkou, která nesla stejné jméno jako nějaká před ní. Původní Flash měl číslo L-48 a zemřel ve věku šesti let v roce 1983.

L-74 (Saanich) *1986 †2010

saanich

Saanich byl pojmenován po oblasti a poloostrově na Vancouver Island. Byl to další samec v produktivním věku. Od roku 2002, kdy zemřela jeho matka Oriana (L-3), neměl žádné žijící příbuzné. S Flashem (L-73) ale tvořili nerozlučnou dvojici.

L-78 (Gaia) *1989 †2012

gaia

Gaia byl dospělý samec, kterýbyl zřídka viděn bez svého bratra, Wakewalkera (L-88). Gaia byl starší a větší než Wakewalker, díky čemuž je bylo lehké rozeznat. Byl to vyspělý samec, který rád proháněl samice ze stád J a K, takže doufáme, že žije dál prostřednictvím potomků některé z těchto samic.

L-79 (Skana) *1989 †2013

zdroj: http://blog.island-adventures.com/2010/09/k-and-l-pod-orca-whales.html
zdroj: ISLAND-ADVENTURES.COM

Skana znamená v řeči Haida „kosatka“. Jeho matkou byla Spirit (L-22) a bratrem Solstice (L-89). Ti dva byli často viděni při společném hraní.

L-93 (Nerka) *1995 †1998

L-95 (Nigel) *1996 †2016

zdroj: http://www.whaleresearch.com/
zdroj: Center for Whale Research

Nigel se narodil rok po Crewserovi (L-92) a ti dva se stali nerozlučnou dvojicí. Nigelova matka zemřela, když mu bylo 10 let a zodpovědnost za něj tehdy převzala jeho starší sestra Racer (L-72). Čas od času se Nigel staral o svého synovce Fluka (L-105). Nigel zemřel na následky infekce po otagování GPS vysílačem.

L-97 (nepojmenované) *1999 †1999

Jeho matka Nootka (L-51) zemřela a ačkoliv se o mládě stádo pokoušelo starat, bohužel nepřežilo.

L-98 (Luna) *1999 † 10. března 2006

A young male Killer Whale (Orcinus orca) known as Luna cavorts alongside one of his favourite tugboats as it cruises along Nootka Sound in Britsh Columbia, Canada. His love of people and tugboats was eventually his undoing as in early 2006 he was accidently killed by the prop of a much larger ocean going tug that was seeking shelter from a winter storm.

Luna se v útlém mládí vzdálil od své matky a strávil 5 let v Nootka Sound. I když lákal davy turistů a byl zdravý, časem začaly panovat obavy o zdraví lidí, kteří s ním přicházeli do kontaktu. Proběhl pokus o jeho navrácení ke stádu, ale nebyl úspěšný. Luna doplatil na svou zálibu v „jízdě na vlně“ za loděmi – padl za oběť lodnímu šroubu. Jeho příběh si můžete přečíst v jeho profilu, detailněji pak v knize The Lost Whale (ISBN 978-0-312-35364-3) nebo se na něj podívat v dokumentu The Whale/Saving Luna.

L-99 (nepojmenované) *2000 †2000

Potomek Mariny.

L-100 (Indigo) *2001 †2014

Indigo byl synem Ino (L-54) a bratrem Coho (L-108), který se narodil v roce 2006. Nejmladším sourozencem byl Keta (L-117) narozený v roce 2010.

L-101 (Aurora) *2002 †2008

Aurora zemřel pravděpodobně v létě 2008, krátce po něm zemřela i jeho matka, Splash (L-67).

L-102 (nepojmenované) *2002 †2002

L102-beside-mom

Čtvrté mládě Mariny (L-47).

L-104 (nepojmenované) *2004 †2007

http://www.orcanetwork.org/Main/index.php?categories_file=Births%20and%20Deaths
zdroj: ORCANETWORK.ORG

Třetí mládě Jelly Roll (L-43).

L-107 (nepojmenované)

Páté mládě Mariny (L-47) se narodilo v červnu 2005, bohužel už během léta zemřelo.

L-111 (nepojmenované) *2008 †2008

L-112 (Sooke) *2009 †únor 2012

zdroj: http://thewhaletrail.org/sad-news-about-orca-calf-l-112
zdroj: THEWHALETRAIL.ORG

Sooke byla nalezena na pláži v únoru 2012. Už při prvním ohledání bylo zřejmé, že utrpěla těžká zranění hlavy a hrudníku. Při pitvě se ukázalo, že zranění nebyla způsobena srážkou s lodí ani jinou kosatkou, ale že zemřela na následky střetu s podvodní výbušninou a na následky použití sonaru, což mělo oboje na svědomí námořnictvo, které mělo cvičení v těsné blízkosti Sooke a její rodiny. Sooke byla dcerou Surprise! (L-83) a sestrou Pooky (L-106). Její ztráta byla pro celou populaci velmi citelnou, protože samic se dlouhodobě rodí málo. Kostra Sooke je vystavena v The Whale Museum ve Friday Harbor na San Juan Island ve státě Washington. Více si můžete přečíst na thewhaletrail.org.

L-120 (nepojmenované) *2014 †2014

zdroj: http://kcts9.org/programs/in-close/science/new-baby-orca-faces-threats-people-and-nature
zdroj: KCTS9.ORG

L-120 se narodilo Surprise! (L-86) v září, bohužel už v říjnu nebylo k nalezení.

zdroj: whalemuseum.orgcaptivecetaceans-tragicallysadorcaspirit.comorcawatcher.comorcanetwork.org

Počet komentářů u “Stádo L”: 0 Přidejte svůj →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *