zdroj: seattletimes.com

Jižní residenti (SRKW)

Jižní residenti (SRKW) jsou ve skutečnosti jedna velká početná rodina, nebo klan, který se skládá ze tří stád označených J, K a L.V rámci každého stáda se formují substáda soustředěná kolem starších samic, obvykle babiček či prababiček. Jak mužští, tak ženští potomci zůstávají v úzkém spojení se svými matkami po celý život. Jižní residenti se sice na svých cestách potkávají s ostatními populacemi žijícími ve stejné oblasti, ale jsou natolik odlišní chováním, sociální strukturou, komunikací i způsobem obživy, že se vzájemně nijak nedruží.

Každé stádo Jižních residentů komunikuje pomocí charakteristického dialektu volání (zvuků). Některé zvuky se běžně vyskytují ve všech třech stádech. Volání používané Jižními residenty se liší od volání používaných jinou komunitou kosatek. Tato volání mohou být pod vodou slyšet až na vzdálenost 10 mil a více.

Kosatky tohoto typu jsou často vidět, od jara do podzimu, v chráněných pobřežních vodách Salish Sea. Salish Sea zahrnuje Úžinu Juana de Fuca, Strait of Georgia, Puget Sound a všechny jejich spojovací kanály a přilehlé vody kolem a mezi San Juan Islands ve státě Washington a Gulf Islands v Britské Kolumbii.

K 31. prosinci 2015 čítala populace Jižních residentů 84 jedinců. Toto číslo je přibližné, počet jedinců v této populaci často kolísá.

Velikost všech tří stád Jižních residentů byla zásadně zredukována v letech 1965-1975, kdy docházelo k masivním odchytům kosatek pro potřeby zábavního průmyslu – mořských parků. Nejméně 13 kosatek bylo během těchto odchytů zabito, dalších 45 jich skončilo v zajetí po celém světě. V současnosti z těchto odchycených jedinců žije už pouze Lolita (Tokitae), a to v Miami Seaquarium.

Stádo J

Stádo J má v současnosti 29 členů, z nichž nejstarší je J2 (Granny), u které se předpokládá věk až 103 let. Ve stádu jsou tři dospělí samci J26 (Mike), J27 (Blackberry) a J34 (Doublestuf).

Nejčastěji je můžete potkat celoročně ve vodách okolo San Juan Islands a Gulf Islands, blízko Seattlu a v Georgia Strait. Na západě ostrovu San Juan se objevují velmi často od půlky do konce léta.

Stádo K

Stádo K má v současnosti pouze 19 členů, což z něj činí nejmenší ze tří stád patřících pod Jižní residenty. Dvě nejstarší samice ve stádě jsou označovány K12 (Sequim) a K13 (Skagit), u obou je předpokládaným rokem narození 1972. Stádo K má tři dospělé samce K21 (Cappuccino), K25 (Scoter) a K26 (Lobo). Nejnovějším přírůstkem je mládě označované K44 (Ripple) narozené v roce 2011, které je prvním potomkem samice K27 (Deadhead).

Stádo L

Toto stádo je největším stádem populace Jižních residentů – v současnosti má 35 členů. Dospělí samci L41 (Mega), L84 (Nyssa), L85 (Mystery), L87 (Onyx) a L88 (Wavewalker) se v roce 2010 připojili ke stádu J. Stádo L se v roce 2015 rozrostlo o mládě označované L121, které je druhým mládětem samice L94 (Calypso).

Potrava

Všechna tři stáda Jižních residentů se živí rybami, z toho nejméně 80% tvoří lososi čavyča. Odhadovaná denní spotřeba lososů na jednoho průměrného jedince SRKW je 18-25 kusů, aby si zachoval dostatečné zásoby energie. Pokud počítáme s nejnižším údajem, tak každý den musí celá populace SRKW spotřebovat okolo 1500 lososů, aby mohla bez problémů existovat. Ročně to dělá téměř půl milionu lososů pro současnou populaci. Pro její růst by byla optimální spotřeba milion lososů ročně.

zdroj: whaleresearch.comwhalemuseum.org

Počet komentářů u “Jižní residenti (SRKW)”: 0 Přidejte svůj →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *