Hrozby v divočině

Kosatky ve volné přírodě samozřejmě také čelí nebezpečí. Ve valné většině je bohužel ohrožují věci způsobené lidmi.

Nedostatek potravy

Chinook_salmon--element75
ZDROJ: MARINECREATIONS.HOMESTEAD.COM

Populace Jižních residentů je ohrožená zejména nedostatkem ryb – lososů čavyča. Lososi čavyča jsou dlouzí okolo metru a váží obvykle 8-12 kg, v některých řekách okolo 15 kg a některé ryby dosahují i hmotnosti přes 20-30 kg. Tito lososi jsou hlavní složkou potravy této populace kosatek a je jich čím dál tím méně. Můžou za to zejména nadměrný rybolov, znečištění a také přehrady na řekách, kde se lososi třou. Devět populací lososů čavyča je v USA registrováno mezi ohrožené druhy.

Problém s nedostatkem ryb se týká prakticky všech populací kosatek, které se rybami živí. Nejedná se tedy jen o lososy, ale v jiných koutech světa také o tuňáky a další druhy ryb. Stavy divokých lososů ohrožují po světě také lososí farmy.

Znečištění

Velkou paseku nadělala havárie tankeru Exxon Valdez v Zálivu Prince Williama v roce 1989. Už tak zdecimovanou populaci kosatek ještě dorazila ropná skvrna, která značně poškodila životní prostředí v oblasti a zahubila mnoho živočichů. S následky se celý ekosystém potýká dodnes.

73184483
zdroj: NEWSCIENTIST.com

Další formou znečištění, která kosatky ohrožuje, je zejména výskyt PCB ve vodě. Používání PCB bylo zakázáno už před více jak 30 lety, bohužel jejich odbourávání z přírody není tak rychlé, jak by bylo potřeba. Stále je najdeme v půdě i ve vodě, což znamená, že se vyskytují i v živočiších a rostlinách. Potravní řetězec funguje neoblomně, tudíž veškeré PCB, které se nashromáždí cestou potravním řetězcem až ke kosatkám také v kosatkách zůstává. Usazuje se v tukové tkáni, což kosatky přímo neohrožuje na životě do doby, než začnou tuk spalovat. V té chvíli se PCB uvolňují do organismu a stávají se smrtícími. U samic kosatek se PCB uvolňuje z tukové tkáně také pomocí mateřského mléka, kterým jsou toxiny dále předávány mláďatům.

Všeobecné znečištění není asi potřeba příliš zdůrazňovat. Množství odpadu, které putuje do oceánů, je pořád velmi vysoké, stejně jako znečištění způsobené lodní dopravou.

Lodní doprava

Lodě neohrožují kosatky pouze tím, že produkují znečištění fyzické. V oblastech s hustou lodní dopravou razantně stoupá riziko zranění kosatky o lodní šrouby. Dochází zejména k poškození hřbetní ploutve, v horších případech k poškození páteře a v nejhorších dochází ke smrti.

Hluk

Oceány jsou velmi hlučné místo. Kosatky používají echolokaci a mají velmi citlivý sluch. Hluk způsobený lodní dopravou, sonary a ve vojenských oblastech také podvodními minami, kosatky velmi stresují. A jako tomu je u všech živočichů včetně lidí, stres může být smrtelný. A pokud ne přímo smrtelný, zvíře ve stresu rozhodně neprahne po přílišném množení se.

Z těchto důvodů je nutné v rámci pozorování velryb z lodě zachovávat dostatečnou vzdálenost a ideálně vypínat motor. Zájem o taková pozorování roste, což je jedině dobře, ale je nutné dodržovat určitá pravidla.